Category: Trade Marketing

19Tháng Năm

Làm brand nhìn từ … supply chain

Nghe lạ quá đúng không dân marketer chuyên nghiệp? Thời gian gần đây, rầm rộ những chuỗi cửa hàng nước ngoài đổ bộ vào Việt Nam kể cả fast food, kem, cà phê. Nào là ông trùm Starbuck đã vào và có 3 cái, nào là Mc Donald đã và đang xây dựng (ngay bùng
  • Posted by Nguyen Vankaka  Posted on 19 Th5  0 Comments
  • Read More